CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 19991999
Hide details for 12/199912/1999
2507/QĐ-UB30/12/99Attachment IconQuyết định một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2000.
49/1999/CT-UBND27/12/99Attachment IconChỉ thị về một số biện pháp đẩy mạnh việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
46/1999/QĐ-UB06/12/99Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá.
Hide details for 11/199911/1999
2288/QĐ-UB30/11/99Attachment IconQuyết định quy định giá bán tối thiểu gỗ Muồng tịch thu và cơ chế quản lý xử lý vai trầm tịch thu.
47/1999/CT-UBND19/11/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.
45/1999/QĐ-UB19/11/99Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định về thủ tục, quy trình công chứng di chúc.
44/1999/QĐ-UB19/11/99Attachment IconVề việc ban hành Quy định về thủ tục, quy trình công chứng bản sao tiếng Việt ở UBND huyện, thị xã.
2197/QĐ-UB19/11/99Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 1999 - 2000 tỉnh Quảng Bình.
45/1999/CT-UBND17/11/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo trồng mía nguyên liệu vụ thu và đông xuân 1999-2000.
44/1999/CT-UBND14/11/99Attachment IconChỉ thị về một số công tác cấp bách khắc phục hậu quả bảo lụt.
Hide details for 10/199910/1999
43/1999/CT-UBND29/10/99Attachment IconChỉ thị về việc tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000.
41/1999/CT-UBND22/10/99Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác Y, Dược học cổ truyền.
43/1999/QĐ-UBND12/10/99Attachment IconQuyết định việc Quy định danh mục tài liệu, thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ và chế độ bảo quản sử dụng tài liệu.
41/1999/QĐ-UBND04/10/99Attachment Iconquyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.
Hide details for 9/19999/1999
42/1999/CT-UBND30/09/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo các đơn vị có dự án Khai thác hải sản xa bờ.
38/1999/QĐ-UBND23/09/99Attachment IconQuyết định việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
40/1999/CT-UBND21/09/99Attachment IconChỉ thị về triển khai việc thực hiện một số chính sách tín dụng ngân hàng, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn của chính phủ.
37/1999/QĐ-UBND20/09/99Attachment Iconquyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến cao lanh và sử dụng đất trên mỏ cao lanh Bắc Lý, Quảng Bình.
1598/QĐ-UB09/09/99Attachment IconQuyết định về việc quy định bảng giá tính thu lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy sản xuất và lắp ráp trong nước.
36/1999/QĐ-UBND06/09/99Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình.
Hide details for 8/19998/1999
1534/QĐ-UB31/08/99Attachment IconQuyết định về việc đăng ký di tích lịch sử cây đa Lộc Long, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
37/1999/CT-UBND13/08/99Attachment IconChỉ thị về việc nghiêm cấm đặt ra các khoản thu trái phép khi làm thủ tục giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
1357/QĐ-UB10/08/99Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh mức giá bán một số loại gỗ tịch thu và quy định cơ chế tổ chức thực hiện.
Show details for 7/19997/1999


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)