CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 3/19983/1998
283/QĐ-UB30/03/98Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng.
279/QĐ-UB28/03/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp Công ty Điện ảnh Quảng Bình.
262/QĐ-UB25/03/98Attachment IconQuyết định về việc Quy định mức thuế sát sinh lợn sữa.
241/QĐ-UB19/03/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Xí nghiệp In Quảng Bình.
9/1998/CT-UB14/03/98Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh dại.
8/1998/CT-UB14/03/98Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
191/QĐ-UB09/03/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng thiết bị khảo sát địa hình và thiết bị thí nghiệm đất của dự án ARCD.
7/1998/CT-UB07/03/98Attachment IconChỉ thị về việc chủ động phòng chóng cháy rừng và ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy.
6/1998/CT-UB07/03/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.
186/QĐ-UB07/03/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế các đoàn tỉnh Quảng Bình ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh Quảng Bình và quản lý người Việt Nam làm việc cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài.
173/QĐ-UB04/03/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp: Đoạn Quản lý đường sông Quảng Bình.
5/1998/CT-UB03/03/98Attachment IconChỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản.
163/QĐ-UB02/03/98Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Thể dục thể thao Quảng Bình.
160/QĐ-UB02/03/98Attachment IconQuyết định về việc thành lập Phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Hide details for 2/19982/1998
151/QĐ-UB27/02/98Attachment IconQuyết định về việc điều chình mức giá thu lệ phí trước bạ xe gắn máy.
90/QĐ-UB09/02/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông trung học bán công Đồng Hới.
85/QĐ-UB07/02/98Attachment IconQuyết định về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp:Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Quảng Bình.
Hide details for 1/19981/1998
2/1998/CT-UB12/01/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Nghị định số 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước.
5/QĐ-UB05/01/98Attachment IconQuyết định về việc Bổ sung nhiệm vụ cho Cảng Gianh Quảng Bình.
Hide details for 19971997
Hide details for 12/199712/1997
1598/QĐ-UB16/12/97Attachment IconQuyết định Quy định mức giá đền bù tài sản có trên đất,khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất
1535/QĐ-UB04/12/97Attachment IconQuyết định Phê duyệt kinh phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục Quốc lộ I đoạn Vinh - Đông Hà, Dự án WB2 (đợt III).
34/CT-UB01/12/97Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Nghị định 89/CP của Chính phủ ban hành quy chế tổ chức tiếp dân.
Hide details for 11/199711/1997
1410/QĐ-UB12/11/97Attachment IconQuyết định bổ sung một số tuyến đường sông đưa vào khai thác.
31/CT-UB11/11/97Attachment IconChỉ thị về việc đấu tranh chống buôn lậu và tổ chức phối hợp lực lượng chống buôn lậu trong tình hình mới.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)