CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 3/19993/1999
12/1999/CT-UBND31/03/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống sốt rét.
11/1999/CT-UBND30/03/99Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn.
324/QĐ-UB24/03/99Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tạm thời về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Trạm khuyến nông huyện, thị xã, Bộ phận khuyến nông xã, phường, thị trấn.
292/QĐ-UB16/03/99Attachment IconQuyết định ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 1999.
289/QĐ-UB15/03/99Attachment IconQuyết định về việc quy định nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và cử cán bộ phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đồng Hới.
9/1999/CT-UBND10/03/99Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý khu vực bải đổ xe thuộc khu đón khách Phong Nha.
252/QĐ-UB08/03/99Attachment IconQuyết định về việc cho phép thành lập Hội Khuyến học Quảng Bình.
9/1999/QĐ-UBND06/03/99Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lý Dự án”Phát triển hệ thống cung cấp hạt giống tỉnh Quảng Bình”.
8/1999/CT-UBND05/03/99Attachment IconChỉ thị về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng “Sự cố năm 2000” Trong các lĩnh vực có sử dụng Công nghệ thông tin.
7/1999/CT-UBND03/03/99Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển Kinh tế - xã hội đến năm 2010.
Hide details for 2/19992/1999
6/1999/QĐ-UBND10/02/99Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình.
4/1999/CT-UBND05/02/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế xây dựng cơ bản.
5/1999/QĐ-UBND03/02/99Attachment IconQuyết định phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng các thị tứ.
141/QĐ-UB01/02/99Attachment IconQuyết định về việc ban hành định mức giá lao động phổ thông tham gia xây dựng các công trình thuộc Dự án ARCD Quảng Bình.
Hide details for 1/19991/1999
2/1999/QĐ-UBND27/01/99Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lý, xử lý bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh.
113/QĐ-UB27/01/99Attachment IconQuyết định về việc bổ sung quy định phân chia các khoản thu theo tỷ lệ phần trăm (%)giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
20/1999/QĐ-UB12/01/99Attachment IconQuyết định về việc thành lập Phòng Tôn giáo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
2/1999/CT-UBND07/01/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý giá, quản lý thị trường,giữ bình ổn giá cả để thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Luật thuế mới.
1/1999/CT-UBND02/01/99Attachment IconChỉ thị về việc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá những gười lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.
Hide details for 19981998
Hide details for 12/199812/1998
2099/QĐ-UB16/12/98Attachment IconQuyết định về việc quy định giá bán lẻ dầu hoả phục vụ đồng báo miền núi.
43/1998/CT-UB12/12/98Attachment IconChỉ thị về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo nghề và dịch vụ việc làm.
42/1998/CT-UB11/12/98Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
41/1998/CT-UB10/12/98Attachment IconChỉ thị về việc nghiêm cấm chặt phá rừng, đào bới gốc, rễ cây Re hương.
1971/QĐ-UB02/12/98Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá nhận quyền sử dụng đất.
Show details for 11/199811/1998


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)