CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 9/19979/1997
1207/QĐ-UB30/09/97Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa.
1195/QĐ-UB26/09/97Attachment IconQuyết định điều chỉnh giá các loại đất để cấp quyền sử dụng đất và đền bù thiệt hại đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn thị xã Đồng Hới và ở thị trấn các huyện.
1185/QĐ-UB25/09/97Attachment IconQuyết định quy định giá thu lệ phí trước bạ đối với các phương tiện thô sơ trên địa bàn tỉnh.
27/CT-UB20/09/97Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác thí điểm thành lập quỹ tín dụng nhân dân.
26/CT-UB18/09/97Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện dự án mía đường.
1112/QĐ-UB06/09/97Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định về trật tự an toàn Giao thông – Vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Hide details for 8/19978/1997
24/CT-UB28/08/97Attachment IconChỉ thị về tổ chức quản lý công tác Vận tải hành khách và Du lịch.
1051/QĐ-UB27/08/97Attachment IconQuyết định quy định giá đền bù giải tỏa mặt bằng thi công các công trình thuộc dự án ARCD.
1028/QĐ-UB21/08/97Attachment IconQuyết định bổ sung khu vực đường Quang Trung – Lý Thường Kiệt và đường Mẹ Suốt, thị xã Đồng Hới vào danh mục điều chỉnh giá đất để tỉnh thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế trước bạ nhà đất tại Quyết định số 894/QĐ-UB ngày 26/7/1997 của UBND tỉnh.
985/QĐ-UB13/08/97Attachment IconQuyết định Ban hành bản quy định phân cấp quản lý đê điều tỉnh Quảng Bình.
21/CT-UB07/08/97Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.
20/CT-UB07/08/97Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường kết hợp Kinh tế - Quốc phòng - An ninh trong các hoạt động Kinh tế - Văn hoá Xã hội và Du lịch.
950/QĐ-UB06/08/97Attachment IconQuyết định giao nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán khảo sát quy hoạch và chuẩn bị đầu tư.
19/CT-UB06/08/97Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Nghị định 57/CP của Chính phủ.
931/QĐ-UB04/08/97Attachment IconQuyết định giảm bớt các thành phần hồ sơ xin phép xây dựng
các loại công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị
918/QĐ-UB02/08/97Attachment IconQuyết định ban hành bản “Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn liên ngành.
kiểm tra truy quét những cá nhân, tổ chức phá hoại rừng”.
Hide details for 7/19977/1997
894/QĐ-UB26/07/97Attachment IconQuyết định thực hiện Nghị định 57/CP của Chính phủ.
887/QĐ-UB22/07/97Attachment IconQuyết định phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện tử tổng hợp Quảng Bình.
878/QĐ-UB22/07/97Attachment IconQuyết định đăng ký phương tiện thô sơ tham gia kinh doanh Vận tải – Giao thông đường bộ.
873/QĐ-UB21/07/97Attachment IconQuyết định ban hành đơn giá điểm công trình thủy lợi An Mã.
17/CT-UB21/07/97Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Nghị định 63/CP của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.
16/CT-UB15/07/97Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu.
796/QĐ-UB05/07/97Attachment IconQuyết định “Ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng các công trình thuộc dự án ARCD”.
772/QĐ-UB03/07/97Attachment IconQuyết định cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
Hide details for 6/19976/1997
636/QĐ-UB30/06/97Attachment IconQuyết định triển khai công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận “Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” các phường – thị xã Đồng Hới.
650/QĐ-UB10/06/97Attachment IconQuyết định quy định chỉ giới xây dựng đối với nhà ở hộ gia đình.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)