CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 7/19987/1998
27/1998/CT-UB31/07/98Attachment IconChỉ thị về việc giải phóng mặt bằng thi công các công trình thuộc dự án ARCD.
25/1998/CT-UB20/07/98Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức điều tra hoạt động sản xuất công nghiệp.
23/1998/CT-UB20/07/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động.
869/QĐ-UB15/07/98Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách theo Thông tư số 11/NV ngày 29/9/1966
của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
807/QĐ-UB08/07/98Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh giá tính thu lệ phí trước bạ đối với một số loại xe hai bánh gắn máy.
41/1998/QĐ-UB08/07/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành thực hiện phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hide details for 6/19986/1998
39/1998/QĐ-UB22/06/98Attachment IconQuyết định về việc quy định các khoản thu, mức thu từng loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
714/QĐ-UB20/06/98Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn thiên nhiên và các di tích danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng.
32/1998/QĐ-UB01/06/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng và Vật liệu xây dựng Quảng Bình.
Hide details for 5/19985/1998
30/1998/QĐ-UB23/05/98Attachment IconQuyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Tuyên Hoá hoạt động công ích trực thuộc UBND huyện Tuyên Hoá.
20/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
19/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tiết kiệm sử dụng điện trong mùa khô.
23/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trạm khuyến nông (nhiệm vụ bao gồm
khuyến lâm, khuyến ngư) huyện, thị xã.
22/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông trung học Lê Trực.
21/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Hoá Tiến, huyện Minh Hoá.
20/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Phúc Trạch, huyện Bố trạch.
19/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Bình.
18/1998/CT-UB11/05/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
14/1998/QĐ-UB04/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.
441/QĐ-UB02/05/98Attachment IconQuyết định Quy định đơn giá điểm một số vật liệu đến chân công trình xây lắp của các Trường Tiểu học miền núi.
Hide details for 4/19984/1998
14/1998/CT-UB23/04/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.
13/1998/CT-UB23/04/98Attachment IconChỉ thị về việc triển khai chương trình xoá đói, giảm nghèo.
341/QĐ-UB13/04/98Attachment IconQuyết định về việc trợ cấp kinh phí cho cán bộ, công chức được cử đi học tại các Truờng Đảng, Trường Hành chính, Trường Đoàn thể Trung ương và Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
7/1998/QĐ-UB11/04/98Attachment IconQuyết định sát nhập Công ty Xây lắp 1, Công ty Xây lắp số 2, Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng 1-5 vào Công ty Xi măng Áng Sơn.
6/1998/QĐ-UB10/04/98Attachment IconQuyết định thành lập Công ty Cao su Việt - Trung và Công ty Cao su Lệ Ninh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
10/1998/CT-UB07/04/98Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, phường, xã an toàn.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)