CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 19981998
Show details for 12/199812/1998
Show details for 11/199811/1998
Show details for 10/199810/1998
Hide details for 9/19989/1998
1490/QĐ-UB24/09/98Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh và quy định giá bán thuốc chữa bệnh bán phục vụ đồng bào miền núi.
57/1998/QĐ-UB21/09/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản”.
1470/QĐ-UB21/09/98Attachment IconQuyết định thành lập Hội đồng thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng các công trình của huyện, thị xã khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.
56/1998/QĐ-UB18/09/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng,chống ma tuý tỉnh Quảng Bình.
55/1998/QĐ-UB16/09/98Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh.
1386/QĐ-UB12/09/98Attachment IconQuyết định bãi bỏ việc miễn thuế doanh thu đối với các đối tượng tiêu dùng Bia Sládek, sản xuất tại Quảng Bình.
31/1998/CT-UB08/09/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh Chống trộm cắp tài sản tại các cơ quan, xí nghiệp.
54/1998/QĐ-UB04/09/98Attachment IconQuyết định về việc thành lập Ban An toàn giao thông tỉnh.
Show details for 8/19988/1998
Show details for 7/19987/1998
Show details for 6/19986/1998
Show details for 5/19985/1998
Show details for 4/19984/1998
Show details for 3/19983/1998
Show details for 2/19982/1998
Show details for 1/19981/1998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992
Show details for 19911991
Show details for 19901990
Show details for 19891989


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)