CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 9/19989/1998
1490/QĐ-UB24/09/98Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh và quy định giá bán thuốc chữa bệnh bán phục vụ đồng bào miền núi.
57/1998/QĐ-UB21/09/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản”.
1470/QĐ-UB21/09/98Attachment IconQuyết định thành lập Hội đồng thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng các công trình của huyện, thị xã khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất.
56/1998/QĐ-UB18/09/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng,chống ma tuý tỉnh Quảng Bình.
55/1998/QĐ-UB16/09/98Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh.
1386/QĐ-UB12/09/98Attachment IconQuyết định bãi bỏ việc miễn thuế doanh thu đối với các đối tượng tiêu dùng Bia Sládek, sản xuất tại Quảng Bình.
31/1998/CT-UB08/09/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh Chống trộm cắp tài sản tại các cơ quan, xí nghiệp.
54/1998/QĐ-UB04/09/98Attachment IconQuyết định về việc thành lập Ban An toàn giao thông tỉnh.
Hide details for 8/19988/1998
52/1998/QĐ-UB26/08/98Attachment IconQuyết định về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
1217/QĐ-UB25/08/98Attachment IconQuyết định về việc quy định tạm thời giá bán nước máy tại thị trấn Đồng Lê huyện Tuyên Hoá.
1172/QĐ-UB19/08/98Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh giá bán thuốc lá ngoại nhập lậu đã tịch thu trên thị trường nội địa để giao cho Công ty Thương mại Nam Quảng Bình tổ chức bán ra.
28/1998/CT-UB03/08/98Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Hide details for 7/19987/1998
27/1998/CT-UB31/07/98Attachment IconChỉ thị về việc giải phóng mặt bằng thi công các công trình thuộc dự án ARCD.
25/1998/CT-UB20/07/98Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức điều tra hoạt động sản xuất công nghiệp.
23/1998/CT-UB20/07/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động.
869/QĐ-UB15/07/98Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách theo Thông tư số 11/NV ngày 29/9/1966
của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
807/QĐ-UB08/07/98Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh giá tính thu lệ phí trước bạ đối với một số loại xe hai bánh gắn máy.
41/1998/QĐ-UB08/07/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành thực hiện phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hide details for 6/19986/1998
39/1998/QĐ-UB22/06/98Attachment IconQuyết định về việc quy định các khoản thu, mức thu từng loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
714/QĐ-UB20/06/98Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn thiên nhiên và các di tích danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng.
32/1998/QĐ-UB01/06/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng và Vật liệu xây dựng Quảng Bình.
Hide details for 5/19985/1998
30/1998/QĐ-UB23/05/98Attachment IconQuyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Tuyên Hoá hoạt động công ích trực thuộc UBND huyện Tuyên Hoá.
20/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
19/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tiết kiệm sử dụng điện trong mùa khô.
23/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trạm khuyến nông (nhiệm vụ bao gồm
khuyến lâm, khuyến ngư) huyện, thị xã.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)