CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 5/19985/1998
30/1998/QĐ-UB23/05/98Attachment IconQuyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Tuyên Hoá hoạt động công ích trực thuộc UBND huyện Tuyên Hoá.
20/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
19/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tiết kiệm sử dụng điện trong mùa khô.
23/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trạm khuyến nông (nhiệm vụ bao gồm
khuyến lâm, khuyến ngư) huyện, thị xã.
22/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông trung học Lê Trực.
21/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Hoá Tiến, huyện Minh Hoá.
20/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Phúc Trạch, huyện Bố trạch.
19/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Bình.
18/1998/CT-UB11/05/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
14/1998/QĐ-UB04/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.
441/QĐ-UB02/05/98Attachment IconQuyết định Quy định đơn giá điểm một số vật liệu đến chân công trình xây lắp của các Trường Tiểu học miền núi.
Show details for 4/19984/1998
Show details for 3/19983/1998
Show details for 2/19982/1998
Show details for 1/19981/1998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Hide details for 19921992
Show details for 12/199212/1992
Show details for 11/199211/1992
Show details for 10/199210/1992
Show details for 8/19928/1992
Show details for 6/19926/1992
Show details for 5/19925/1992
Show details for 4/19924/1992
Show details for 3/19923/1992


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)