CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 5/19985/1998
30/1998/QĐ-UB23/05/98Attachment IconQuyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Tuyên Hoá hoạt động công ích trực thuộc UBND huyện Tuyên Hoá.
20/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
19/1998/CT-UB19/05/98Attachment IconChỉ thị về việc tiết kiệm sử dụng điện trong mùa khô.
23/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trạm khuyến nông (nhiệm vụ bao gồm
khuyến lâm, khuyến ngư) huyện, thị xã.
22/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông trung học Lê Trực.
21/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Hoá Tiến, huyện Minh Hoá.
20/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Phúc Trạch, huyện Bố trạch.
19/1998/QĐ-UB11/05/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Bình.
18/1998/CT-UB11/05/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
14/1998/QĐ-UB04/05/98Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.
441/QĐ-UB02/05/98Attachment IconQuyết định Quy định đơn giá điểm một số vật liệu đến chân công trình xây lắp của các Trường Tiểu học miền núi.
Hide details for 4/19984/1998
14/1998/CT-UB23/04/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.
13/1998/CT-UB23/04/98Attachment IconChỉ thị về việc triển khai chương trình xoá đói, giảm nghèo.
341/QĐ-UB13/04/98Attachment IconQuyết định về việc trợ cấp kinh phí cho cán bộ, công chức được cử đi học tại các Truờng Đảng, Trường Hành chính, Trường Đoàn thể Trung ương và Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.
7/1998/QĐ-UB11/04/98Attachment IconQuyết định sát nhập Công ty Xây lắp 1, Công ty Xây lắp số 2, Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng 1-5 vào Công ty Xi măng Áng Sơn.
6/1998/QĐ-UB10/04/98Attachment IconQuyết định thành lập Công ty Cao su Việt - Trung và Công ty Cao su Lệ Ninh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
10/1998/CT-UB07/04/98Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, phường, xã an toàn.
Hide details for 3/19983/1998
283/QĐ-UB30/03/98Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng.
279/QĐ-UB28/03/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp Công ty Điện ảnh Quảng Bình.
262/QĐ-UB25/03/98Attachment IconQuyết định về việc Quy định mức thuế sát sinh lợn sữa.
241/QĐ-UB19/03/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Xí nghiệp In Quảng Bình.
9/1998/CT-UB14/03/98Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh dại.
8/1998/CT-UB14/03/98Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
191/QĐ-UB09/03/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng thiết bị khảo sát địa hình và thiết bị thí nghiệm đất của dự án ARCD.
7/1998/CT-UB07/03/98Attachment IconChỉ thị về việc chủ động phòng chóng cháy rừng và ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy.
6/1998/CT-UB07/03/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.
186/QĐ-UB07/03/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế các đoàn tỉnh Quảng Bình ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh Quảng Bình và quản lý người Việt Nam làm việc cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)