CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 12/199612/1996
Show details for 11/199611/1996
Hide details for 10/199610/1996
1132/QĐ-UB16/10/96Attachment IconQuyết định Ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức thôn, bản và nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, bản.
1119/QĐ-UB12/10/96Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế cải tạo và quản lý vệ sinh thích hợp đối với các thị xã và các thị trấn trong tỉnh.
49/CT-UB07/10/96Attachment IconChỉ thị về việc điều tra nhân khẩu học nhiều vòng và kế hoạch hóa gia đình 1996 - 2000.
48/CT-UB07/10/96Attachment IconChỉ thị về việc triển khai nghị định 86/CP và Nghị định 26/CP của Chính phủ.
1076/QĐ-UB02/10/96Attachment IconQuyết định sửa đổi quy định trừ phần trăm tiết kiệm trên giá dự toán trong xây dựng cơ bản.
46/CT-UB01/10/96Attachment IconChỉ thị về việc bảo vệ mạng lưới thông tin bưu chính viễn thông.
Show details for 9/19969/1996
Show details for 8/19968/1996
Show details for 7/19967/1996
Show details for 6/19966/1996
Show details for 5/19965/1996
Show details for 4/19964/1996
Show details for 3/19963/1996
Show details for 2/19962/1996
Show details for 1/19961/1996
Show details for 19951995
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Hide details for 19921992
Show details for 12/199212/1992
Show details for 11/199211/1992
Hide details for 10/199210/1992
41/CT-UB12/10/92Attachment IconChỉ thị về việc chống lấy cắp điện.
503/QĐ-UB10/10/92Attachment IconQuyết định quy định danh mục và thẩm quyền định giá.
Show details for 8/19928/1992
Show details for 6/19926/1992
Show details for 5/19925/1992


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)