CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 4/19954/1995
23/CT-UB24/04/95Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách cho hộ sản xuất vay vốn.
20/CT-UB24/04/95Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện chương trình 327-TTg.
19/CT-UB14/04/95Attachment IconChỉ thị về việc quản lý nguồn nguyên liệu thủy sản xuất khẩu.
17/CT-UB10/04/95Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
15/CT-UB10/04/95Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng tại thị xã Đồng Hới.
14/CT-UB08/04/95Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức khai thác, chế biến lưu thông lâm sản xuất khẩu
13/CT-UB07/04/95Attachment IconChỉ thị về việc triển khai chủ trương cho vay ưu đãi đối với các hộ nghèo ở vùng nông thôn.
12/CT-UB03/04/95Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán, xử lý nợ giai đoạn II.
11/CT-UB03/04/95Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ - chống sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản trên sông, biển.
Hide details for 3/19953/1995
10/CT-UB30/03/95Attachment IconChỉ thị về việc lập quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất đai.
9/CT-UB29/03/95Attachment IconChỉ thị về việc quản lý các đoàn khách nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài đến Quảng Bình.
164/QĐ-UB24/03/95Attachment IconQuyết định thành lập Hội đồng khoa học tỉnh.
7/CT-UB20/03/95Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác địa giới hành chính các cấp.
Hide details for 2/19952/1995
5/CT-UB14/02/95Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân.
Hide details for 1/19951/1995
1/CT-UB09/01/95Attachment IconChỉ thị về việc thống kê, bảo quản , thu phập hồ sơ tài liệu vào kho lưu trữ.
Hide details for 19941994
Hide details for 12/199412/1994
1088/QĐ-UB21/12/94Attachment IconQuyết định quy định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi đất.
1048/QĐ-UB09/12/94Attachment IconQuyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức địa chính các cấp trong tỉnh.
Hide details for 11/199411/1994
24/CT-UB30/11/94Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về “quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị” và “ mua bán và kinh doanh nhà ở”.
23/CT-UB09/11/94Attachment IconChỉ thị về việc cấm sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán và đốt pháo.
974/QĐ-UB05/11/94Attachment IconQuyết định quy định giá bán hàng phục vụ đồng bào miền núi.
Hide details for 10/199410/1994
933/QĐ-UB21/10/94Attachment IconQuyết định quy định mức và suất học bổng cho các học sinh trường chuyên và học sinh các trường dân tộc nội trú.
Show details for 8/19948/1994


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)