CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 19951995
Show details for 12/199512/1995
Show details for 11/199511/1995
Show details for 10/199510/1995
Show details for 9/19959/1995
Show details for 8/19958/1995
Show details for 7/19957/1995
Show details for 6/19956/1995
Show details for 5/19955/1995
Hide details for 4/19954/1995
23/CT-UB24/04/95Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách cho hộ sản xuất vay vốn.
20/CT-UB24/04/95Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện chương trình 327-TTg.
19/CT-UB14/04/95Attachment IconChỉ thị về việc quản lý nguồn nguyên liệu thủy sản xuất khẩu.
17/CT-UB10/04/95Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
15/CT-UB10/04/95Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng tại thị xã Đồng Hới.
14/CT-UB08/04/95Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức khai thác, chế biến lưu thông lâm sản xuất khẩu
13/CT-UB07/04/95Attachment IconChỉ thị về việc triển khai chủ trương cho vay ưu đãi đối với các hộ nghèo ở vùng nông thôn.
12/CT-UB03/04/95Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán, xử lý nợ giai đoạn II.
11/CT-UB03/04/95Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ - chống sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản trên sông, biển.
Show details for 3/19953/1995
Show details for 2/19952/1995
Show details for 1/19951/1995
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992
Show details for 19911991
Show details for 19901990
Show details for 19891989
Show details for -1-1


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)