CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 19911991
Hide details for 12/199112/1991
43/CT-UB25/12/91Attachment IconChỉ thị về việc triển khai chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới.
Hide details for 11/199111/1991
42/CT-UB28/11/91Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật đất đai.
40/CT-UB18/11/91Attachment IconChỉ thị về việc quy định bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
Hide details for 10/199110/1991
39/CT-UB31/10/91Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý, tiêu thụ sản phẩm cao su.
38/CT-UB 31/10/91Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý việc khai thác thu mua song mây xuất khẩu.
Hide details for 9/19919/1991
32/CT-UB09/09/91Attachment IconChỉ thị về việc đình chỉ việc bán đá khối nguyên liệu ốp lát.
Hide details for 8/19918/1991
31/CT-UB14/08/91Attachment IconChỉ thị về việc đưa Luật lệ giao thông vào chương trình giảng dạy trong các trường phổ thông.
Hide details for 7/19917/1991
27/CT-UB19/07/91Attachment IconChỉ thị về việc đảm bảo an toàn trong công tác xây dựng cơ bản.
Hide details for 6/19916/1991
26/CT-UB29/06/91Attachment IconChỉ thị về việc bảo vệ nguồn nước Bàu Tró.
24/CT-UB27/06/91Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác phát hành sách giáo khoa và các loại ấn phẩm phục vụ trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
20/CT-UB04/06/91Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức lại lực lượng vận tải ngoài quốc doanh.
Hide details for 5/19915/1991
19/CT-UB22/05/91Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục giải quyết tồn đọng về chính sách sau chiến tranh.
Hide details for 4/19914/1991
239/QĐ-UB25/04/91Attachment IconQuyết định thành lập Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
13/CT-UB05/04/91Attachment IconChỉ thị về việc Xây dựng làng, xã, phường chiến đấu vững mạnh.
Hide details for 3/19913/1991
10/CT-UB20/03/91Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nghề làm vườn ở Quảng Bình.
Hide details for 1/19911/1991
4/CT-UB16/01/91Attachment IconChỉ thị về việc triển khai đăng ký kinh doanh và kê khai đăng ký nộp thuế.
Hide details for 19901990
Show details for 12/199012/1990


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)