CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 19901990
Hide details for 12/199012/1990
56/CT-UB29/12/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý quy hoạch khu đất xây dựng Trung tâm Thể thao Đồng Hới.
53/CT-UB26/12/90Attachment Iconphát động quần chúng tấn công các loại tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
52/CT-UB26/12/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ quản lý pháo tết và phát động quần chúng thu hồi vũ khí vật liệu nổ trái phép.
Hide details for 11/199011/1990
46/CT-UB27/11/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời việc chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.
731/QĐ-UB13/11/90Attachment IconQuyết định quy định danh mục các trục đường thuộc tỉnh quản lý.
Hide details for 9/19909/1990
42/CT-UB19/09/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến đường sắt qua tỉnh Quảng Bình.
38/CT-UB10/09/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường tổ chức Thanh tra và nâng cao hiệu lực thanh tra.
Hide details for 8/19908/1990
34/CT-UB11/08/90Attachment IconChỉ thị về việc thi hành Hiệp định Quy chế Biên giới Việt Nam - Lào.
Hide details for 6/19906/1990
27/CT-UB06/06/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các phương tiện đánh bắt hải sản hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Hide details for 5/19905/1990
26/CT-UB30/05/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế ngành thuỷ sản.
22/CT-UB14/05/90Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Quyết định 162/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định của hội nghị tổng kết công tác Dân số và KHHGĐ tháng 4 năm 1990.
Hide details for 4/19904/1990
377/QĐ-UB24/04/90Attachment IconQuyết định thành lập Sở Tư pháp.
19/CT-UB23/04/90Attachment IconChỉ thị về việc quản lý khu du lịch nghỉ mát ở thị xã Đồng Hới.
16/CT-UB07/04/90Attachment IconChỉ thị về việc công tác xoá mù chữ.
329/QĐ-UB02/04/90Attachment IconQuyết định ban hành quy chế quản lý thuốc Bảo vệ thực vật.
Hide details for 3/19903/1990
9/CT-UB10/03/90Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức hệ thống thú y, tăng cường công tác phòng trị dịch bệnh gia súc, gia cầm.
160/QĐ-UB06/03/90Attachment IconQuyết định ban hành quy định về chế độ kế hoạch hoá khoa học và kỹ thuật.
Hide details for 1/19901/1990
1/CT-UB06/01/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành và lưu trữ văn bản pháp quy.
11/QĐ-UB06/01/90Attachment IconQuyết định ban hành quy định về bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản.
Show details for 19891989


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)