CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 9/19909/1990
42/CT-UB19/09/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến đường sắt qua tỉnh Quảng Bình.
38/CT-UB10/09/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường tổ chức Thanh tra và nâng cao hiệu lực thanh tra.
Hide details for 8/19908/1990
34/CT-UB11/08/90Attachment IconChỉ thị về việc thi hành Hiệp định Quy chế Biên giới Việt Nam - Lào.
Hide details for 6/19906/1990
27/CT-UB06/06/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các phương tiện đánh bắt hải sản hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Hide details for 5/19905/1990
26/CT-UB30/05/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế ngành thuỷ sản.
22/CT-UB14/05/90Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Quyết định 162/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định của hội nghị tổng kết công tác Dân số và KHHGĐ tháng 4 năm 1990.
Hide details for 4/19904/1990
377/QĐ-UB24/04/90Attachment IconQuyết định thành lập Sở Tư pháp.
19/CT-UB23/04/90Attachment IconChỉ thị về việc quản lý khu du lịch nghỉ mát ở thị xã Đồng Hới.
16/CT-UB07/04/90Attachment IconChỉ thị về việc công tác xoá mù chữ.
329/QĐ-UB02/04/90Attachment IconQuyết định ban hành quy chế quản lý thuốc Bảo vệ thực vật.
Hide details for 3/19903/1990
9/CT-UB10/03/90Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức hệ thống thú y, tăng cường công tác phòng trị dịch bệnh gia súc, gia cầm.
160/QĐ-UB06/03/90Attachment IconQuyết định ban hành quy định về chế độ kế hoạch hoá khoa học và kỹ thuật.
Hide details for 1/19901/1990
1/CT-UB06/01/90Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành và lưu trữ văn bản pháp quy.
11/QĐ-UB06/01/90Attachment IconQuyết định ban hành quy định về bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản.
Hide details for 19891989
Hide details for 12/198912/1989
31/CT-UB08/12/89Attachment IconChỉ thị về việc thoả thuận thiết kế và thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy trong xây dựng cơ bản.
Hide details for 11/198911/1989
29/CT-UB27/11/89Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường bảo vệ an toàn đường dây thông tin liên lạc.
27/CT-UB20/11/89Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện quyết định 163 của HĐBT quy định “Trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc bảo đảm cho Hội liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước”.
Hide details for 10/198910/1989
21/CT-UB16/10/89Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Kế toán - Thống kê.
19/CT-UB09/10/89Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)