CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 4/20204/2020
Show details for 3/20203/2020
Show details for 2/20202/2020
Show details for 1/20201/2020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Hide details for 12/201212/2012
35/2012/QĐ-UBND26/12/2012Attachment IconQuyết định Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
34/2012/QĐ-UBND22/12/2012Attachment IconQuyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Quyết định số 12/2010/QD-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước
33/2012/QĐ-UBND22/12/2012Attachment IconQuyết định Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2013
32/2012/QĐ-UBND22/12/2012Attachment IconQuyết định Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các doanh nghiệp, các cơ quan và đơn vị thuộc tỉnh
57/2012/NQ-HĐND21/12/2012Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013
31/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconQuyết định Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013
61/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
60/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
59/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình
58/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
56/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết về việc tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình
55/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
54/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV
53/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013
52/2012/NQ-HĐND08/12/2012Attachment IconNghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011
51/NQ-HĐND05/12/2012Attachment IconNghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016
50/NQ-HĐND05/12/2012Attachment IconNghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)