CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Show details for 6/20176/2017
Show details for 5/20175/2017
Show details for 4/20174/2017
Show details for 3/20173/2017
Show details for 2/20172/2017
Hide details for 1/20171/2017
3/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức,
viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần
194/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
193/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
192/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
113/QĐ-UBND13/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2016
93/QĐ-UBND12/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Tổ chức hành nghề công chứng
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
84/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND cấp xã
83/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)
áp dụng tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
82/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND cấp huyện và Hạt Kiểm lâm
81/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm
49/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Cấp giấy phép
xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
48/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở và Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
47/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Cấp giấy phép
xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
46/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực
Nhà ở áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
45/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
44/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng áp dụng tại UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)