CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Hide details for 20142014
Hide details for 12/201412/2014
38/2014/QĐ-UBND31/12/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư đối với cơ sở lưu trú,cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
37/2014/QĐ-UBND31/12/2014Attachment IconQuyết định ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
36/2014/QĐ-UBND22/12/2014Attachment IconQuyết định về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019
35/2014/QĐ-UBND22/12/2014Attachment IconQuyết định về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí,lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
34/2014/QĐ-UBND18/12/2014Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015
33/2014/QĐ-UBND18/12/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
32/2014/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconQuyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp
99/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
98/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2015
95/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
94/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015
93/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
102/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
100/2014/NQ-HĐND11/12/2014Attachment IconNghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019
92/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconNghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015
91/2014/NQ-HĐND10/12/2014Attachment IconNghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013
31/2014/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Show details for 11/201411/2014
Show details for 10/201410/2014
Show details for 9/20149/2014
Show details for 8/20148/2014
Show details for 7/20147/2014
Show details for 6/20146/2014
Show details for 5/20145/2014
Show details for 4/20144/2014
Show details for 2/20142/2014


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)