CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Hide details for 12/200912/2009
3791/QĐ-UBND30/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
3765/QĐ-UBND28/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án
Phát triển Du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông tỉnh Quảng Bình
3763/QĐ-UBND28/12/2009Attachment IconQuyết định V/v công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
36/2009/QĐ-UBND28/12/2009Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
3729/QĐ-UBND25/12/2009Attachment IconQuyết định V/v giao tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2010
20/CT-UBND25/12/2009Attachment IconChỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh dần năm 2010
35/2009/QĐ-UBND22/12/2009Attachment IconQuyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
34/2009/QĐ-UBND20/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
33/2009/QĐ-UBND20/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015
32/2009/QĐ-UBND20/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc quy định giá các loại đất năm 2010 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3633/QĐ-UBND17/12/2009Attachment IconQuyết định V/v phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh trong quy hoạch hệ thống GTVT đến năm 2010, tỉnh Quảng Bình.
29/2009/QĐ-UBND15/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2008
28/2009/QĐ-UBND15/12/2009Attachment IconQuyết định Về việc bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
19/2009/CT-UBND11/12/2009Attachment IconChỉ thị Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo
130/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
129/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010
128/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
127/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác,chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015
126/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Quảng Bình
125/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về bãi bỏ khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

124/2009/NQ-HĐND10/12/2009Attachment IconNghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2010


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)