CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20162016
Hide details for 12/201612/2016
47/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư
ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án
đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4238/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021
4192/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4138/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
4135/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kỹ thuật, An toàn và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
4134/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
4133/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình
4132/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
46/2016/QĐ-UBND26/12/2016Attachment IconQuyết định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách
địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
45/2016/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
44/2016/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconQuyết định quy định giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
43/2016/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
42/2016/QĐ-UBND19/12/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
41/2016/QĐ-UBND15/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconBan hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách
tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
15/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
14/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (lần thứ 1)
13/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Bình
12/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)
11/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)
10/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
3858/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3857/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3856/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3855/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3854/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3853/QĐ-UBND02/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công
áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
40/2016/QĐ-UBND01/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)