CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20232023
Hide details for 5/20235/2023
1237/QĐ-UBND22/05/2023Attachment Icon
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Lao động, việc làm về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1217/QĐ-UBND19/05/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư Khu kinh tế tỉnh Quảng B́nh
17/2023/QĐ-UBND17/05/2023Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
1182/QĐ-UBND17/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
16/2023/QĐ-UBND12/05/2023Attachment IconBăi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành
1143/QĐ-UBND12/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
1127/QĐ-UBND12/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xă, thành phố Quư I năm 2023
1110/QĐ-UBND11/05/2023Attachment Icon
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh
15/2023/QĐ-UBND10/05/2023Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Quảng B́nh quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1076/QĐ-UBND09/05/2023Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
1075/QĐ-UBND09/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, Cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú, các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh
Show details for 4/20234/2023
Show details for 3/20233/2023
Show details for 2/20232/2023
Show details for 1/20231/2023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)