CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
Show details for 12/201312/2013
Show details for 11/201311/2013
Hide details for 10/201310/2013
2687/QĐ-UBND30/10/2013Attachment IconQuyết định V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai “Chương tŕnh hành động Quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2013 - 2020”
24/2013/QĐ-UBND28/10/2013Attachment IconQuyết định Ban hành quy định đối tượng, h́nh thức, tiêu chuẩn khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2619/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconQuyết định Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Lệ Thủy
2616/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt kế hoạch hành động tăng cường công tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng và quản lư động vật hoang dă khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2013 - 2015
23/2013/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1234/KH-UBND25/10/2013Attachment IconKế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Thực hiện lộ tŕnh tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
2552/QĐ-UBND21/10/2013Attachment IconQuyết định Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng B́nh
22/2013/QĐ-UBND16/10/2013Attachment Icon Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng B́nh
2479/2013/QĐ-UBND11/10/2013Attachment Icon Quyết định Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Minh Hóa
13/CT-UBND03/10/2013Attachment Icon Chỉ thị Về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Show details for 9/20139/2013
Show details for 8/20138/2013
Show details for 7/20137/2013
Show details for 6/20136/2013
Show details for 5/20135/2013


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)