CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Show details for 12/201212/2012
Show details for 11/201211/2012
Show details for 10/201210/2012
Hide details for 9/20129/2012
29/2012/QĐ-UBND24/09/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lư chất thải rắn tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
28/2012/QĐ-UBND21/09/2012Attachment IconQuyết định Về việc điều chỉnh diện tích, toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng, xă Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ tại Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Quảng B́nh
27/2012/QĐ-UBND20/09/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lư hoạt động thoát nước tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
21/CT-CTUBND17/09/2012Attachment IconChỉ thị Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lư, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
2150/QĐ-CT14/09/2012Attachment Icon Quyết định Về việc ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2140/QĐ-CT13/09/2012Attachment IconQuyết định Về việc băi bỏ nội dung công bố một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
26/2012/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh
25/2012/QĐ-UBND06/09/2012Attachment IconQuyết định Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lư, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác ḥa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2072/QĐ-CT05/09/2012Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt Phương án pḥng chống lũ, lụt vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Phạm vi tỉnh Quảng B́nh)
16/CT-CT04/09/2012Attachment IconChỉ thị Về việc tiêm pḥng bắt buộc văcxin cho đàn gia súc, gia cầm
Show details for 8/20128/2012
Show details for 7/20127/2012
Show details for 6/20126/2012
Show details for 5/20125/2012


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)