CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
Show details for 12/201312/2013
Show details for 11/201311/2013
Show details for 10/201310/2013
Show details for 9/20139/2013
Show details for 8/20138/2013
Show details for 7/20137/2013
Show details for 6/20136/2013
Hide details for 5/20135/2013
11/2013/QĐ-UBND09/05/2013Attachment IconQuyết định Về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công tŕnh tín ngưỡng, công tŕnh tôn giáo; công tŕnh phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng,tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
10/ 2013/QĐ-UBND08/05/2013Attachment Icon Quyết định Ban hành Quy chế tạo lập, quản lư, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xă hội tỉnh Quảng B́nh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
9/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment Icon Quyết định Ban hành Quy chế tạo lập, quản lư, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xă hội tỉnh Quảng B́nh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
8/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconQuyết định Ban hành Chương tŕnh hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh về thực hành tiết kiệm, chống lăng phí giai đoạn 2013 - 2015
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992
Show details for 19911991
Show details for 19901990
Show details for 19891989


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)