CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Hide details for 20112011
Show details for 12/201112/2011
Show details for 11/201111/2011
Show details for 10/201110/2011
Show details for 9/20119/2011
Show details for 8/20118/2011
Hide details for 7/20117/2011
1798/QĐ-UBND29/07/2011Attachment IconQuyết định V/v Ban hành Chương tŕnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2015
12/2011/NQ-HĐND28/07/2011Attachment IconNghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2011
1774/QĐ-UBND27/07/2011Attachment IconQuyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản
1763/QĐ-UBND26/07/2011Attachment IconQuyết Ban hành Chương tŕnh phát triển hạ tầng kinh tế - xă hội tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011-2015
10/2011/QĐ-UBND26/07/2011Attachment IconQuyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng B́nh khi từ trần
13/2011/NQ-HĐND20/07/2011Attachment IconNghị quyết Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
1680/QĐ-UBND18/07/2011Attachment IconQuyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lư phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1679//QĐ-UBND18/07/2011Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
9/2011/QĐ-UBND15/07/2011Attachment IconQuyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ 2011 - 2016
1665/QĐ-UBND15/07/2011Attachment IconQuyết định V/v Ban hành Chương tŕnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2015


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)