CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Hide details for 20112011
Show details for 12/201112/2011
Show details for 11/201111/2011
Show details for 10/201110/2011
Show details for 9/20119/2011
Show details for 8/20118/2011
Show details for 7/20117/2011
Hide details for 6/20116/2011
1461/QĐ-UBND23/06/2011Attachment IconQuyết định Ban hành Chương tŕnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,hàng hoá của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2020
7/2011/QĐ-UBND17/06/2011Attachment IconQuyết định Về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh về công tác thanh niên
9/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư kư kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
8/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
7/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
6/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
5/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
4/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
3/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)