CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Hide details for 20102010
Hide details for 12/201012/2010
25/2010/QĐ-UBND31/12/2010Attachment Icon Quyết định V/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nh
3625/QĐ-UBND28/12/2010Attachment IconQuyết định V/v ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lư, phát hành và quản lư văn bản tại Văn pḥng Ủy ban nhân dân tỉnh
22/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
21/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
20/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
19/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh
18/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2011 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố
17/2010/QĐ-UBND20/12/2010Attachment IconQuyết định Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2011 cho các Doanh nghiệp, các Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh
20/CT-UBND17/12/2010Attachment IconChỉ thị Về việc tăng cường pḥng, chống rét, dịch bệnh gia súc, gia cầm trước trong và sau Tết Tân Măo
16/2010/QĐ-UBND15/12/2010Attachment IconQuyết định V/v Thành lập và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
3454/QĐ-UBND13/12/2010Quyết định Về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2011
161/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về chương tŕnh xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011
160/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội 5 năm (2011 -2015)
159/2010/NQ-HĐND10/12/2010Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2011


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)