CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Show details for 12/200912/2009
Hide details for 11/200911/2009
3368/QĐ-UBND25/11/2009Attachment IconQuyết định V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia pḥng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
18/CT-UBND25/11/2009Attachment IconChỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010
25/2009/QĐ-UBND23/11/2009Attachment IconQuyết định Về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
3330/QĐ-UBND19/11/2009Attachment IconQuyết định V/v Ban hành Chương tŕnh hành động của UBND tỉnh Quảng B́nh thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
3307/QĐ-UBND17/11/2009Attachment IconQuyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lư chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động
của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh
17/CT-UBND11/11/2009Attachment IconChỉ thị Về việc tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong 2 năm 2009 - 2010, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng B́nh lần thứ III
3218/QĐ-UBND09/11/2009Attachment IconQuyết định Phê duyệt Kế hoạch "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" thuộc Chương tŕnh phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3123/QĐ-UBND02/11/2009Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2007 - 2010
Show details for 10/200910/2009
Show details for 9/20099/2009
Show details for 8/20098/2009
Show details for 7/20097/2009
Show details for 6/20096/2009


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)