CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Show details for 12/200912/2009
Show details for 11/200911/2009
Show details for 10/200910/2009
Hide details for 9/20099/2009
24/2009/QĐ-UBND30/09/2009Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lư và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đăi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
23/2009/QĐ-UBND30/09/2009Quyết định về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công tŕnh (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công tŕnh) các công tŕnh xây dựng từ nguồn vốn ngân sách
23/2009/QĐ-UBND30/09/2009Attachment IconQuyết định Về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công tŕnh (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công tŕnh)các công tŕnh xây dựng từ nguồn vốn ngân sách
2726/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconQuyết định v/v Thành lập Trung tâm Quy hoạch tài nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng B́nh
22/2009/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
21/2009/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng B́nh
20/2009/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng B́nh
2696/QĐ-UBND24/09/2009Attachment IconQuyết định V/v Thành lập Khu Công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng B́nh
19/2009/QĐ-UBND14/09/2009Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nh
18/2009/QĐ-UBND14/09/2009Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng B́nh
17/2009/QĐ-UBND14/09/2009Attachment IconQuyết định V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nhTrang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)