CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Hide details for 12/200812/2008
33/2008/QĐ-UBND31/12/2008Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng B́nh.
32/2008/QĐ-UBND30/12/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020.
31/CT-UBND30/12/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác pḥng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.
31/2008/QĐ-UBND30/12/2008Attachment IconQuyết định Quy định mức hỗ trợ, cơ chế quản lư và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lư để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 12/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
3449/QĐ-UBND26/12/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Danh mục tuyển chọn và giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng B́nh năm 2009.
30/2008/QĐ-UBND24/12/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
29/2008/QĐ-UBND24/12/2008Attachment IconQuyết định về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2007.
28/2008/QĐ-UBND24/12/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định giá các loại đất năm 2009 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
27/2008/QĐ-UBND24/12/2008Attachment IconQuyết định về việc sửa đổi Biểu đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
26/2008/QĐ-UBND22/12/2008Attachment IconQuyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố.
25/2008/QĐ-UBND22/12/2008Attachment IconQuyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009 cho các doanh nghiệp, các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.
24/2008/QĐ-UBND22/12/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm ḍ, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 (phần cát, sỏi ḷng sông).


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)