CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
Show details for 12/202212/2022
Hide details for 11/202211/2022
54/2022/QĐ-UBND28/11/2022Attachment IconQuyết định Quy định quy tŕnh, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép từ nguồn vốn huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các Chương tŕnh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2021 - 2025
53/2022/QĐ-UBND28/11/2022Attachment IconQuyết định Ban hành quy định về cơ chế quản lư quay ṿng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương tŕnh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2021-2025
52/2022/QĐ-UBND23/11/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn pḥng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
3222/QĐ-UBND22/11/2022Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
51/2022/QĐ-UBND21/11/2022Attachment IconQuyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại một số cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nh
50/2022/QĐ-UBND21/11/2022Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
3207/QĐ-UBND21/11/2022Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của ban Quản lư Khu kinh tế QB
49/2022/QĐ-UBND18/11/2022Attachment IconQuyết định Quy định số lượng, quy tŕnh xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
48/2022/QĐ-UBND18/11/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương tŕnh mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3187/QĐ-UBND18/11/2022Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
3165/QĐ-UBND17/11/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lư liệt sỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh liên thông với Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội
3140/QĐ-UBND15/11/2022Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
47/2022/QĐ-UBND11/11/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về mức độ khôi phục t́nh trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
46/2022/QĐ-UBND11/11/2022Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Quảng B́nh
3097/QĐ-UBND11/11/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
45/2022/QĐ-UBND09/11/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ một số điều của Quy định quản lư cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh
44/2022/QĐ-UBND09/11/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa và thể thao
3037/QĐ-UBND07/11/2022Attachment IconQuyết định về việc băi bỏ Quyết định số 3984/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ pḥng, chống thiên tai tỉnh Quảng B́nh
43/2022/QĐ-UBND03/11/2022Attachment IconQuyết định băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
42/2022/QĐ-UBND01/11/2022Attachment IconQuyết định Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Show details for 10/202210/2022
Show details for 9/20229/2022
Show details for 8/20228/2022
Show details for 7/20227/2022
Show details for 6/20226/2022
Show details for 5/20225/2022


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)