CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Hide details for 20232023
Show details for 12/202312/2023
Show details for 7/20237/2023
Show details for 6/20236/2023
Show details for 5/20235/2023
Hide details for 4/20234/2023
71/QĐ-BCĐ21/04/2023Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam và Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người - Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Quảng B́nh đến năm 2030”
14/2023/QĐ-UBND20/04/2023Attachment IconQĐ Ban hành Quy định chi tiết về quản lư chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đ́nh, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
875/QĐ-UBND19/04/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
863/QĐ-UBND18/04/2023Attachment Icon
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
840/QĐ-UBND17/04/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
13/2023/QĐ-UBND11/04/2023Attachment IconQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
768/QĐ-UBND10/04/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
40/NQ-TTHĐND10/04/2023Attachment IconNghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình.
745/QĐ-UBND05/04/2023Attachment Icon
Quyết định về việc việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
744/QĐ-UBND05/04/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Quảng B́nh
741/QĐ-UBND05/04/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương tŕnh Mỗi xă một sản phẩm - OCOP tỉnh Quảng B́nh
716/QĐ-UBND04/04/2023Attachment Icon
Quyết định về việc Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới, sửa đổi trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
46/2023/QĐ-UBND03/04/2023Attachment IconNghị quyếtQuy định về hỗ trợ tăng thêm tiền ăn cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
Show details for 3/20233/2023
Show details for 2/20232/2023
Show details for 1/20231/2023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)