CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
Show details for 12/202212/2022
Show details for 11/202211/2022
Show details for 10/202210/2022
Show details for 9/20229/2022
Show details for 8/20228/2022
Hide details for 7/20227/2022
2060/QĐ-UBND29/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Pḥng chống tệ nạn xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
2044/QĐ-UBND27/07/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
2016/QĐ-UBND22/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Quản lư chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
2014/QĐ-UBND22/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
2010/QĐ-UBND22/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thương mại biên giới và miền núi, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
2000/QĐ-UBND22/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt các quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1997//QĐ-BCĐ22/07/2022Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCĐ cuộc vận động "Toàn xă hội chăm sóc và phát huy vai tṛ Người cao tuổi" tỉnh Quảng B́nh
140/BCĐ21/07/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban V́ sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Quảng B́nh
1869/QĐ-UBND07/07/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, băi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
1844/QĐ-UBND07/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1845/QĐ-UBND05/07/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1843/QĐ-UBND05/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
134/BCĐ05/07/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1833/QĐ-UBND04/07/2022Attachment IconQuyết định về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xă giai đoạn 2021 - 2025
1815/QĐ-UBND01/07/2022Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh
Show details for 6/20226/2022
Show details for 5/20225/2022
Show details for 4/20224/2022
Show details for 3/20223/2022
Show details for 2/20222/2022
Show details for 1/20221/2022
Show details for 19931993


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)