CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Hide details for 20232023
Show details for 12/202312/2023
Show details for 7/20237/2023
Show details for 6/20236/2023
Show details for 5/20235/2023
Show details for 4/20234/2023
Hide details for 3/20233/2023
107/NQ-HĐND31/03/2023Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn dự pḥng ngân sách Trung ương năm 2022
681/QĐ-UBND29/03/2023Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
10/2023/QĐ-UBND29/03/2023Attachment IconQuyết định Băi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng B́nh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lư, bảo vệ và xử lư các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
9/2023/QĐ-UBND28/03/2023Attachment IconQuyết định Băi bỏ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
653/QĐ-UBND28/03/2023Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Tài chính tỉnh Quảng B́nh
643/QĐ-UBND28/03/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
620/QĐ-UBND24/03/2023Attachment IconQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
616/QĐ-UBND24/03/2023Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
47/2023/QĐ-UBND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh.
46/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn dự pḥng ngân sách Trung ương năm 2022.
45/2023/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Băi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh quy định về mức thu học phí.
44/2023/QĐ-UBND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Sửa đổi, băi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh.
43/2023/QĐ-UBND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng B́nh được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.
42/2023/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, tŕnh tự thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương tŕnh mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
118/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết thành lập Đoàn giám sát “T́nh h́nh thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2022”.
117/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh năm 2023.
116/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương tŕnh MTQG năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh; kéo dài nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương tŕnh MTQG năm 2022 sang năm 2023; điều chỉnh nhiệm vụ chi đă phân bổ năm 2022 tại Nghị quyết 86/NQ-HĐND ngày 9/9/2022 của HĐND tỉnh Quảng B́nh.
115/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 đă giao tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.
114/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
113/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua Danh mục công tŕnh, dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Thủ tướng Chính phủ.
112/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.
111/NQ-HĐND24/03/2023Attachment IconNghị quyết Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)