CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  



-----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Hide details for 20232023
Show details for 12/202312/2023
Show details for 7/20237/2023
Show details for 6/20236/2023
Show details for 5/20235/2023
Show details for 4/20234/2023
Show details for 3/20233/2023
Hide details for 2/20232/2023
387/QĐ-UBND28/02/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xă Ba Đồn
27/QĐ-BCĐ23/02/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Quảng B́nh
313/QĐ-UBND20/02/2023Attachment IconQuyết định về việc thông qua chính sách trong Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, tŕnh tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương tŕnh MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
311/QĐ-UBND17/02/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương tŕnh Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
308/QĐ-UBND17/02/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị băi bỏ trong lĩnh vực Đăng kư biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn pḥng Đăng kư đất đai, Chi nhánh Văn pḥng Đăng kư đất đai và UBND cấp xă trên địa bản tỉnh Quảng B́nh
308/QĐ-UBND17/02/2023Attachment Icon Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị băi bỏ trong lĩnh vực Đăng kư biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn pḥng Đăng kư đất đai, Chi nhánh Văn pḥng Đăng kư đất đai và UBND cấp xă trên địa bản tỉnh Quảng B́nh
296/QĐ-UBND15/02/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
290/QĐ-UBND14/02/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Chương tŕnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
267/QĐ-UBND13/02/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng B́nh
263/QĐ-UBND13/02/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Bộ tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đă trúng tuyển được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ
233/QĐ-UBND08/02/2023Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn pḥng UBND tỉnh
5/2023/QĐ-UBND07/02/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lư chất thải y tế nguy hại và chất thải rắn y tế thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4/2023/QĐ-UBND07/02/2023Attachment IconQuy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương tŕnh mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
192/QĐ-UBND03/02/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt Quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
Show details for 1/20231/2023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)