CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
Show details for 12/202212/2022
Show details for 11/202211/2022
Show details for 10/202210/2022
Show details for 9/20229/2022
Show details for 8/20228/2022
Show details for 7/20227/2022
Hide details for 6/20226/2022
1783/QĐ-UBND29/06/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
1756/QĐ-UBND28/06/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1729/QĐ-UBND23/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xử lư đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1728/QĐ-UBND23/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1726/QĐ-UBND23/06/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định chất lượng công tŕnh xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nh.
125/BCĐ22/06/2022Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng B́nh
1697/QĐ-UBND21/06/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1679/QĐ-UBND21/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
1678/QĐ-UBND21/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, băi bỏ trong lĩnh vực Pḥng, chống tệ nạn xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1667/QĐ-UBND21/06/2022Attachment IconQuyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xă nông thôn mới tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2021 - 2025
1646/QĐ-UBND20/06/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và xă hội tỉnh Quảng B́nh
1645/QĐ-UBND20/06/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
1643/QĐ-UBND20/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, cơ quan Bảo hiểm xă hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1604/QĐ-UBND15/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
23/2022/QĐ-UBND14/06/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng B́nh
22/2022/QĐ-UBND14/06/2022Attachment IconQuyết định Băi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
118/BCĐ13/06/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tỉnh Quảng B́nh
1520/QĐ-UBND08/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới, được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Pḥng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1492/QĐ-UBND07/06/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lư Nhà nước thuộc Sở Tư pháp
1490/QĐ-UBND07/06/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính
1447/QĐ-UBND02/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới, được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)