CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Hide details for 20232023
Show details for 12/202312/2023
Show details for 7/20237/2023
Show details for 6/20236/2023
Show details for 5/20235/2023
Show details for 4/20234/2023
Show details for 3/20233/2023
Show details for 2/20232/2023
Hide details for 1/20231/2023
3/2023/QĐ-UBND17/01/2023Attachment IconQuyết định băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xă hội
91/QĐ-UBND16/01/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành Chương tŕnh tổng thể của UBND tỉnh Quảng B́nh về thực hành tiết kiệm, chống lăng năm 2023
81/QĐ-UBND13/01/2023Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng B́nh năm 2023
68/QĐ-UBND13/01/2023Attachment IconQuyết định phê duyệt các quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
2/2023/QĐ-UBND12/01/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định Nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
50/QĐ-UBND11/01/2023Attachment IconQuyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
43/QĐ-UBND10/01/2023Attachment IconQuyết định công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xă, thành phố Quư IV năm 2022
1/2023/QĐ-UBND09/01/2023Attachment IconĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh làm đại diện chủ sở hữu (Kính nhờ VT nhận lại bản này do thiếu ngày có hiệu lực)
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
2/2023/QĐ-UBND01/01/2023Attachment Icon QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh làm đại diện chủ sở hữu (Kính nhờ VT nhận lại bản này do thiếu ngày có hiệu lực)
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)