CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Hide details for 20212021
Hide details for 12/202112/2021
51/2021/QĐ-UBND29/12/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
50/2021/QĐ-UBND28/12/2021Attachment IconQuyết định Phân cấp thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động, công bố lại, gia hạn hoạt động và công bố đóng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công tŕnh chính trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4828/QĐ-UBND28/12/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Pḥng Giáo dục và Đào tạo và các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4767/QĐ-UBND28/12/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong các lĩnh vực Giáo dục dân tộc, Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Pḥng Giáo dục và Đào tạo, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4453/QĐ-UBND28/12/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Bảo trợ xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
49/2021/QĐ-UBND19/12/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
48/2021/QĐ-UBND10/12/2021Attachment IconQĐ Ban hành Quy chế xây dựng và quản lư, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng B́nh
47/2021/QĐ-UBND03/12/2021Attachment IconQuyết định quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nh
46/2021/QĐ-UBND01/12/2021Attachment IconQĐ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng B́nh chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Show details for 11/202111/2021
Show details for 10/202110/2021
Show details for 9/20219/2021
Show details for 8/20218/2021
Show details for 7/20217/2021
Show details for 6/20216/2021
Show details for 5/20215/2021
Show details for 4/20214/2021
Show details for 3/20213/2021
Show details for 2/20212/2021
Show details for 1/20211/2021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)