CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Hide details for 20212021
Show details for 12/202112/2021
Show details for 11/202111/2021
Show details for 10/202110/2021
Show details for 9/20219/2021
Show details for 8/20218/2021
Show details for 7/20217/2021
Show details for 6/20216/2021
Show details for 5/20215/2021
Show details for 4/20214/2021
Hide details for 3/20213/2021
932/QĐ-UBND31/03/2021Attachment IconQĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
931/QĐ-UBND31/03/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
875/QĐ-UBND25/03/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
851/QĐ-UBND23/03/2021Attachment Icon Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xă tỉnh Quảng B́nh
7/2021/QĐ-UBND22/03/2021Attachment IconQuyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công tŕnh sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nh
824/QĐ-UBND18/03/2021Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng B́nh
814/QĐ-UBND18/03/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
814/QĐ-UBND17/03/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
755/QĐ-UBND11/03/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
6/2021/QĐ-UBND10/03/2021Attachment IconQuyết định Băi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
733/QĐ-UBND09/03/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lư bến xe khách Quảng B́nh
5/2021/QĐ-UBND04/03/2021Attachment IconQuyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biểnnăm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4/2021/QĐ-UBND01/03/2021Attachment IconQuyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3/2021/QĐ-UBND01/03/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lư, khai thác công tŕnh thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Show details for 19941994
Show details for 19931993


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)