CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Hide details for 20212021
Show details for 12/202112/2021
Hide details for 11/202111/2021
45/2021/QĐ-UBND26/11/2021Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
44/2021/QĐ-UBND23/11/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định một số nội dung về phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lư công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lư của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
43/2021/QĐ-UBND23/11/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lư tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng B́nh
3734/QĐ-UBND18/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt các quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
3729/QĐ-UBND17/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ ḥa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2021 – 2025”
3727/QĐ-UBND17/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
3642/QĐ-UBND10/11/2021Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
40/2021/QĐ-UBND09/11/2021Attachment IconQuyết định Bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh quy định một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3592/QĐ-UBND05/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt Quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
3578/QĐ-UBND04/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nh
3556/QĐ-UBND03/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lư lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
3546/QĐ-UBND01/11/2021Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới hoặc bị băi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Pḥng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng B́nh
3545/QĐ-UBND01/11/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
176/BCĐ01/11/2021Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Show details for 10/202110/2021
Show details for 9/20219/2021
Show details for 8/20218/2021
Show details for 7/20217/2021
Show details for 6/20216/2021
Show details for 5/20215/2021
Show details for 4/20214/2021
Show details for 3/20213/2021
Show details for 2/20212/2021
Show details for 1/20211/2021


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)