CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Hide details for 20212021
Show details for 12/202112/2021
Show details for 11/202111/2021
Hide details for 10/202110/2021
3505/QĐ-UBND29/10/2021Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt các quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
3541/QĐ-UBND26/10/2021Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
3427/QĐ-UBND25/10/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh
3306/QĐ-UBND15/10/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoà giải thương mại, Trọng tài thương mại và Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
3305/QĐ-UBND15/10/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nh
3279/QĐ-UBND13/10/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
38/QĐ-UBND/202112/10/2021Attachment IconQuyết định Băi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa và thể thao
3210/QĐ-UBND07/10/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc băi bỏ trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
Show details for 9/20219/2021
Show details for 8/20218/2021
Show details for 7/20217/2021
Show details for 6/20216/2021
Show details for 5/20215/2021
Show details for 4/20214/2021
Show details for 3/20213/2021
Show details for 2/20212/2021
Show details for 1/20211/2021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)