CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Hide details for 20212021
Show details for 12/202112/2021
Show details for 11/202111/2021
Show details for 10/202110/2021
Show details for 9/20219/2021
Show details for 8/20218/2021
Show details for 7/20217/2021
Show details for 6/20216/2021
Hide details for 5/20215/2021
1499/QĐ-UBND26/05/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
1449/QĐ-UBND20/05/2021Attachment Icon
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1445/QĐ-UBND20/05/2021Attachment Icon
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Pḥng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1432/QĐ-UBND20/05/2021Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị băi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xă, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
110/QĐ-UBND20/05/2021Attachment IconBáo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2021
1426/QĐ-UBND19/05/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
1417/QĐ-UBND18/05/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1417/QĐ-UBND18/05/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1363/QĐ-UBND13/05/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính về Vị trí việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
1334/QĐ-UBND12/05/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng B́nh
1333/QĐ-UBND12/05/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng B́nh
1321/QĐ-UBND11/05/2021Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1317/QĐ-UBND11/05/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng B́nh
1267/QĐ-UBND08/05/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Pḥng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lư nhà nước của UBND tỉnh Quảng B́nh
9/2021/QĐ-UBND06/05/2021Quyết định Ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đ́nh, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
8/2021/QĐ-UBND 05/05/2021Attachment IconQuyết định Quy định về quy mô, chiều cao đối với công tŕnh xây dựng và thời hạn tồn tại của công tŕnh được cấp giấy phép xây dựng có thời hạntrên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1231/QĐ-UBND04/05/2021Attachment Icon Quyết định Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10
Show details for 19941994


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)