CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Hide details for 20192019
Show details for 12/201912/2019
Show details for 11/201911/2019
Show details for 10/201910/2019
Show details for 9/20199/2019
Show details for 8/20198/2019
Show details for 7/20197/2019
Show details for 6/20196/2019
Show details for 5/20195/2019
Show details for 4/20194/2019
Hide details for 3/20193/2019
974/QĐ-UBND31/03/2019Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
11/2019/QĐ-UBND29/03/2019Attachment IconQuyết định Băi bỏ Khoản 5 Điều 15 Quy định phân cấp quản lư tổ chức bộ máy, biên chế,số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 2/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
1080/QĐ-UBND29/03/2019Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
10/2019/QĐ-UBND26/03/2019Attachment IconQuyết định Về việc ban hành Quy tŕnh quản lư thu phí sử dụng công tŕnh kết cấu hạ tầng đối với phương tiện qua cửa khẩu của tỉnh Quảng B́nh theo Hệ thống tự động
1082/QĐ-UBND26/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
9/2019/QĐ-UBND21/03/2019Attachment IconQuyết định Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
954/QĐ-UBND18/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm,
mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
953/QĐ-UBND18/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
952/QĐ-UBND18/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
8/2019/QĐ-UBND18/03/2019Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công tŕnh thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
46/BC-UBND15/03/2019Attachment IconBáo cáo Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
915/QĐ-UBND14/03/2019Attachment IconQUyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và
Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
884/QĐ-UBND13/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xă tỉnh Quảng B́nh
882/QĐ-UBND13/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng B́nh
864/QĐ-UBND12/03/2019Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lư của UBND tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)