CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Hide details for 20202020
Show details for 12/202012/2020
Show details for 11/202011/2020
Show details for 10/202010/2020
Show details for 9/20209/2020
Show details for 8/20208/2020
Show details for 7/20207/2020
Show details for 6/20206/2020
Show details for 5/20205/2020
Show details for 4/20204/2020
Hide details for 3/20203/2020
810/QĐ-UBND20/03/2020Attachment IconQuyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020
809/QĐ-UBND20/03/2020Attachment IconQuyết định về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020 (XIN GỬI LẠI QĐ NÀY DO THIẾU TRANG)
777/QĐ-UBND18/03/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
752/QĐ-UBND17/03/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Tài chính tỉnh Quảng B́nh
751/QĐ-UBND17/03/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lư công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Pḥng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
750/QĐ-UBND17/03/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
749/QĐ-UBND17/03/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xă tỉnh Quảng B́nh
706/QĐ-UBND11/03/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
705/QĐ-UBND11/03/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lư của Ban Dân tộc tỉnh Quảng B́nh
5/2020/QĐ-UBND10/03/2020Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lư nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lư của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
611/QĐ-UBND04/03/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992
Show details for 19911991


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)