CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Hide details for 20202020
Show details for 12/202012/2020
Show details for 11/202011/2020
Show details for 10/202010/2020
Show details for 9/20209/2020
Show details for 8/20208/2020
Show details for 7/20207/2020
Show details for 6/20206/2020
Show details for 5/20205/2020
Show details for 4/20204/2020
Show details for 3/20203/2020
Hide details for 2/20202/2020
496/QĐ-UBND25/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lư của Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
495/QĐ-UBND25/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lư của Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
421/QĐ-UBND19/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
414/QĐ-UBND18/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, băi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
413/QĐ-UBND18/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng B́nh
412/QĐ-UBND18/02/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Chương tŕnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020
390/QĐ-UBND17/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
389/QĐ-UBND17/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lư chất lượng công tŕnh xây dựng thuộc thẩm quyền quản lư của UBND cấp huyện
388/QĐ-UBND17/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lư chất lượng công tŕnh xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
387/QĐ-UBND17/02/2020Attachment IconQĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xă thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
385/QĐ-UBND17/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
349/QĐ-UBND12/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
339/QĐ-UBND11/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực pḥng chống thiên tai thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xă tỉnh Quảng B́nh
330/QĐ-UBND10/02/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Đầu tư công thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)