CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Hide details for 20202020
Show details for 12/202012/2020
Show details for 11/202011/2020
Show details for 10/202010/2020
Show details for 9/20209/2020
Hide details for 8/20208/2020
3136/QĐ-UBND31/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
15/2020/QĐ-UBND31/08/2020Attachment IconQĐ Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lư nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3096/QĐ-UBND27/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lư, thanh lư tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
3095/QĐ-UBND27/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
3013/QĐ-UBND24/08/2020Attachment IconQĐ Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp và Chế độ báo cáo định kỳ về t́nh h́nh kinh tế - xă hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Quảng B́nh
2940/QĐ-UBND18/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kư giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn pḥng Đăng kư đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn pḥng Đăng kư đất đai huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2938/QĐ-UBND18/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
31/2022/QĐ-UBND15/08/2020Attachment IconQuyết định Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2870/QĐ-UBND13/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
2867/QĐ-UBND13/08/2020Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
2847/QĐ-UBND13/08/2020Attachment IconQuyết định về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2791/QĐ-UBND10/08/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
2752/QĐ-UBND08/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
2767/QĐ-UBND07/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Đề án tăng cường pḥng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2020 - 2025
2689/QĐ-UBND03/08/2020Attachment IconQĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
2688/QĐ-UBND03/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992
Show details for 19911991


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)