CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Hide details for 20192019
Show details for 12/201912/2019
Show details for 11/201911/2019
Show details for 10/201910/2019
Show details for 9/20199/2019
Show details for 8/20198/2019
Show details for 7/20197/2019
Show details for 6/20196/2019
Show details for 5/20195/2019
Hide details for 4/20194/2019
16/2019/QĐ-UBND26/04/2019Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
15/2019/QĐ-UBND23/04/2019Attachment IconQuyết định Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2018 - 2020
1407/QĐ-UBND23/04/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
1406/QĐ-UBND23/04/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
1398/QĐ-UBND23/04/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1397/QĐ-UBND23/04/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thầm quyền giải quyết
của UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1395/QĐ-UBND23/04/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
14//2019/QĐ-UBND16/04/2019Attachment IconQuyết định Băi bỏ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Quảng B́nh quy định cụ thể về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa h́nh cách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1316/QĐ-UBND16/04/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
13/2019/QĐ-UBND12/04/2019Attachment IconQuyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lư, sử dụng, bảo quản, băo dưỡng trị nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1282/QĐ-UBND12/04/2019Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thầm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1281/QĐ-UBND12/04/2019Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1210/QĐ-UBND04/04/2019Attachment IconQuyết định Về việc công bố các thủ tục hành chính liên thông: Đăng kư khai tử, xóa đăng kư thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1207/QĐ-UBND04/04/2019Attachment IconQuyết định Băi bỏ các quy tŕnh nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Ngoại giao đă được UBND tỉnh phê duyệt để ủy quyền cho Sở Ngoại vụ xây dựng và phê duyệt
1197/QĐ-UBND03/04/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
Show details for 19931993


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)