CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Hide details for 12/201812/2018
4607/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượngthuộc phạm vi chức năng quản lư của
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
4581/QĐ-UBND27/12/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đ́nh, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
36/2018/QĐ-UBND24/12/2018Attachment IconQuyết định điều chỉnh quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Quảng B́nh
34/2018/QĐ-UBND20/12/2018Attachment IconQuyết định băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
4352/QĐ-UBND13/12/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
33/2018/QĐ-UBND10/12/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
50/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2019
49/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần thứ 1)
48/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
47/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025
46/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết sửa đổi, bổ sung mức giá của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng B́nh
45/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng
Mê Công mở rộng, giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Quảng B́nh
44/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng B́nh đến 2020, định hướng đến năm 2025
43/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng B́nh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
42/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng B́nh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng B́nh và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng B́nh
41/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đă thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
40/2018/NQ-HĐND08/12/2018Attachment IconNghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí, học phí và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
32/2018/QĐ-UBND06/12/2018Attachment IconQuyết định quy định về quản lư đại lư Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ tṛ chơi điện tử công cộng trên địa bàn
tỉnh Quảng B́nh
4233/QĐ-UBND04/12/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
Show details for 11/201811/2018
Show details for 10/201810/2018
Show details for 9/20189/2018


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)