CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Hide details for 10/201710/2017
3901/QĐ-UBND30/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)
thuộc phạm vi chức năng quản lư của các Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3887/QĐ-UBND30/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư rừng đặc dụng,
Ban Quản lư rừng pḥng hộ cấp huyện
3885/QĐ-UBND30/10/2017Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh
3764/QĐ-UBND24/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội và Ban Quản lư Khu kinh tế tỉnh Quảng B́nh
3763/QĐ-UBND24/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh
3762/QĐ-UBND24/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh
3761/QĐ-UBND24/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư
rừng đặc dụng, Ban Quản lư rừng pḥng hộ cấp tỉnh
3760/QĐ-UBND24/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng B́nh
44/2017/QĐ-UBND20/10/2017Attachment IconQuyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lư, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
43/2017/QĐ-UBND20/10/2017Attachment IconQuyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lư phế thải xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới
42/2017/QĐ-UBND20/10/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3706/QĐ-UBND19/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng B́nh
3705/QĐ-UBND19/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng B́nh
3704/QĐ-UBND19/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3703/QĐ-UBND19/10/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và các Sở quản lư ngành trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3630/QĐ-UBND16/10/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế khen thưởng thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016- 2020
19/CT-UBND16/10/2017Attachment IconChỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu
vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
41/2017/QĐ-UBND05/10/2017Attachment IconQuyết định về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và
ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công tŕnh xây dựng trên
địa bàn tỉnh Quảng B́nh
40/2017/QĐ-UBND05/10/2017Attachment IconQuyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lư quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh
39/2017/QĐ-UBND02/10/2017Attachment IconQuyết định về việc bổ sung Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản
tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)