CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Show details for 12/201812/2018
Show details for 11/201811/2018
Show details for 10/201810/2018
Show details for 9/20189/2018
Show details for 8/20188/2018
Show details for 7/20187/2018
Show details for 6/20186/2018
Hide details for 5/20185/2018
1746/QĐ-UBND30/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động và Thương mại thuộc phạm vi quản lư của Ban Quản lư Khu kinh tế Quảng B́nh
14/2018/QĐ-UBND30/05/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng khác sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp quản lư các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng B́nh
1721/QĐ-UBND29/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
13/2018/QĐ-UBND24/05/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung, băi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp quản lư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Quảng B́nh
12/2018/QĐ-UBND17/05/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đ́nh, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1533/QĐ-UBND11/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư Thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước
của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
1530/QĐ-UBND11/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư Công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước
của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
1498/QĐ-UBND09/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng kư giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn pḥng đăng kư đất đai cấp tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bản tỉnh Quảng B́nh
1494/QĐ-UBND09/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lư đơn thư, Pḥng chống tham nhũng thuộc phạm vi, chức năng quản lư nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng B́nh
4/CT-UBND08/05/2018Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lư, ngăn chặn tàu giă cào hoạt động khai thác thủy sản trái phép

11/2018/QĐ-UBND04/05/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư cảng cá, khu neo đậu tránh trú băo cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1435/QĐ-UBND03/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Ḥa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
1434/QĐ-UBND03/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và băi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
Show details for 19941994
Show details for 19931993


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)