CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
Show details for 12/201812/2018
Show details for 11/201811/2018
Show details for 10/201810/2018
Show details for 9/20189/2018
Show details for 8/20188/2018
Show details for 7/20187/2018
Show details for 6/20186/2018
Show details for 5/20185/2018
Hide details for 4/20184/2018
1401/QĐ-UBND27/04/2018Attachment IconQuyết đinh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1325/QĐ-UBND23/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nh
1308/QĐ-UBND20/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lư chất lượng công tŕnh xây dựng thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nh
1257/QĐ-UBND17/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xă hội thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
10/2018/QĐ-UBND17/04/2018Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định quản lư cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1187/QĐ-UBND12/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
1185/QĐ-UBND12/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
1184/QĐ-UBND12/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
9/2018/QĐ-UBND10/04/2018Attachment IconQuyết định điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND
ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Quảng B́nh
8/2018/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
7/2018/QĐ-UBND02/04/2018Attachment IconQuyết định phê duyệt Điều chỉnh Chương tŕnh phát triển nhà ở tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011-2020
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)