CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Show details for 6/20176/2017
Show details for 5/20175/2017
Show details for 4/20174/2017
Show details for 3/20173/2017
Show details for 2/20172/2017
Hide details for 1/20171/2017
3/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức,
viên chức Nhà nước tỉnh Quảng B́nh khi từ trần
194/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
193/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
192/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
113/QĐ-UBND13/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2016
93/QĐ-UBND12/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Tổ chức hành nghề công chứng
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
84/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND cấp xă
83/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)
áp dụng tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
82/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND cấp huyện và Hạt Kiểm lâm
81/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)