CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Hide details for 9/20179/2017
38/2017/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng B́nh
38/2017/QĐ-UBND29/09/2017Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng B́nh
18/CT-UBND26/09/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lư nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm, công tác đầu tư phát triển cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
3339/QĐ-UBND21/09/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố một số thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, băi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
3330/QĐ-UBND21/09/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh
3328/QĐ-UBND21/09/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
3317/QĐ-UBND21/09/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3316/QĐ-UBND21/09/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3315/QĐ-UBND21/09/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3314/QĐ-UBND21/09/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
37/2017/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lư, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
36/2017/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
17/CT-UBND18/09/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lư chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3164/QĐ-UBND07/09/2017Attachment IconQuyết định công bố Đơn giá xây dựng công tŕnh tỉnh Quảng B́nh
Phần khảo sát xây dựng
16/CT-UBND07/09/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lư thông tin, báo chí
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
15/CT-UBND07/09/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lư Nhà nước đối với hoạt động khai thác,
kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3122/QĐ-UBND05/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết và văn bản ban hành
các biện pháp, chính sách thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV
thông qua tại kỳ họp thứ 3
3109/QĐ-UBND05/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)