CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Hide details for 8/20178/2017
33/2017/QĐ-UBND30/08/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lư hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
14/CT-UBND30/08/2017Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018
2969/QĐ-UBND24/08/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Trợ giúp pháp lư nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
32/2017/QĐ-UBND21/08/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xă hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
31/2017/QĐ-UBND18/08/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
thực hiện Chương tŕnh Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình
13/CT-UBND15/08/2017Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017
của Quốc hội về thí điểm xử lư nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lư nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
30/2017/QĐ-UBND11/08/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiệndự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2855/QĐ-UBND09/08/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
2854/QĐ-UBND09/08/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Báo chí; Xuất bản, in và phát hành; Phát thanh, truyền h́nh và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
2853/QĐ-UBND09/08/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lư đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
2851/QĐ-UBND09/08/2017Attachment IconQuyết định quy định việc vận động, quản lư, sử dụng kinh phí hoạt động
của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
29/2017/QĐ-UBND04/08/2017Attachment IconQuyết định về việc Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lư nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
28/2017/QĐ-UBND03/08/2017Attachment IconQuyết định Về việc bổ sung Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025
27/2017/QĐ-UBND03/08/2017Attachment IconQuyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND
ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)